marts 10, 2018

De sidste potespor

Charlie er her ikke mere – men det er en hel række unikke minder, som vi nu har tilbage. Alle disse minder vil jeg berette en del om den kommende […]

Tilbage er de to her

Knap to døgn er der gået siden Charlie døde fra os. Tilbage er Oscar Og Darwin  og det er helt tydeligt at de sørger – et eller andet sted fornemmer […]